NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřené vročení
Neuzavřené dvoudílné vročení v bibliografickém popisu dokumentu, jehož vydávání nebylo dosud dokončeno (např. vícedílný dokument či seriál). Vročení obsahuje pouze rok vydání prvního dílu, části, svazku, ročníku s pomlčkou.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001318.htm ]