NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřený katalogizační záznam
pokračovací katalogizační záznam
Katalogizační záznam souboru dokumentů, jejichž vydávání nebylo dosud ukončeno, přičemž jednotlivé svazky, ročníky, díly, sešity či jiné části dokumentu jsou zpracovávány postupně, jak přicházejí do knihovny.
[HARRODS-2000:539]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001319.htm ]