NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obecné označení druhu dokumentu
označení druhu dokumentu
Část oblasti údajů o názvu a odpovědnosti dle ISBD a AACR2R vyjadřující třídu, do níž zpracovávaný dokument patří, např. hudebnina, kartografický dokument, apod.
[ISBD(M)-1993:4]
[AACR2R ČESKY-1994:20-21]
[ISBD(NBM)-1996:21-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001320.htm ]