NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
označení vydání
Popisný údaj v oblasti údajů o vydání, který vypovídá o pořadí a druhu vydání či nákladu, k němuž zpracovávaný dokumentu patří.
[ISBD(M)-1993:4]
[ČSN ISO 5127-3A:1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001321.htm ]