NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patitul
Název díla uvedený zpravidla ve zkrácené podobě na patitulní stránce, bez jména autora.
[ČSN ISO 5127-3A:12]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:72]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001322.htm ]