NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patronymum
patronymikum, otcovské jméno
Jedna z částí osobního jména, která je odvozena od křestního jména otce či předků z otcovy strany. Příkladem je jméno po otci (např. v ruském prostředí otčestvo) a patronymické příjmení.
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:575]
[SAUPPE-1988:346]
[CZECHENCY-2020]
[KLIMECKÁ-2018]
[JMÉNO-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001325.htm ]