NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podnázev
Část údajů o názvu, která doplňuje, vysvětluje, blíže určuje nebo rozvádí název dokumentu po stránce tematické nebo formální, popř. uvádí čtenářské určení díla atd. Podnázev a avant-titre společně tvoří další názvovou informaci.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:261]
[ČSN ISO 690-1996:5]
[ČSN ISO 5127-3A:12]
[ISBD(M)-1993:2]
[ČSN ISO 1086-2001:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001329.htm ]