NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sekundární odpovědnost
sekundární intelektuální odpovědnost, podřízená odpovědnost (nevh.)
Odpovědnost za dílo, kterou má personální a korporativní autor tím, že k jeho vzniku přispívá zprostředkovaně, nepřímo, např.jako editor/vydavatel, překladatel, upravovatel, komentátor, přepracovatel starší předlohy, reprodukční umělec, autor scénáře apod., nebo korporativní vydavatel, organizace pořádající konferenci, řešitelské pracoviště, vysoká škola, na níž se obhajovala disertace, sponzor apod.
[UNIMARC MANUÁL-1996:702-1,712-1]
[ČSN ISO 690-1996:15]
[AACR2R ČESKY-1994:621 (žl.)]
[ISBD(M)-1993:24]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:18]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[NÁDVORNÍK-1969:70,73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001330.htm ]