NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podzáhlaví
Součást korporativního záhlaví uvedená za hlavním záhlavím, obsahující jméno podřízené nebo související korporace, např. Akademie věd České republiky. Knihovna (jméno: Knihovna Akademie věd České republiky). - Termín "podzáhlaví" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[AACR2R ČESKY-1994:462,625 (žl.)]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001331.htm ]