NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pojmenovaná konference
Konference či podobná dočasná akce, v jejímž jménu je obsaženo jak tematické vymezení konference, tak formální označení akce (např. výraz konference) a údaje o místě a datu jejího konání, např. "První mezinárodní konference o katalogizačních principech, Paříž, říjen 1961", popř. je výraz konference apod. doprovázen jménem pořádající korporace. Záhlaví s pojmenovanou konferencí je druhem korporativního záhlaví.
[MAXWELL R.,MAXWELL M.-1997:441-442]
[LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS-1988:135-136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001332.htm ]