NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pomocný katalogizační záznam
V lístkovém katalogu každý další katalogizační záznam mimo záznam hlavní, pořízený pro tutéž popisnou jednotku. Je doplňkem hlavního katalogizačního záznamu, slouží k zachycení dalšího přístupového hlediska ke zpracovávanému dokumentu a/nebo k jeho snazšímu vyhledání. Je zpravidla mnohem stručnější než hlavní katalogizační záznam. Obsahuje vždy alternativní selekční údaj odkazovaný na záhlaví hlavního záznamu. Zvláštní odkazy obsahují též stručný bibliografický popis.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001333.htm ]