NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
popisný údaj
prvek popisu, prvek bibliografického popisu, bibliografický prvek
Slovo, slovní spojení nebo skupina znaků, které představují určitou bibliografickou informaci, vybranou z popisovaného dokumentu v procesu redukce jeho obsahu nebo doplněné katalogizátorem z jiných pramenů. Popisný údaj je společný všem exemplářům téhož vydání dokumentu. K popisným údajům patří např. název, údaj o odpovědnosti, označení vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, rozsah dokumentu, název nakladatelské edice atd. Volba a formalizace popisných údajů se řídí katalogizačními pravidly. Souhrn popisných údajů tvoří bibliografický popis.
[ISBD(M)-1993:5]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:107]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:262]
[ČSN 01 0195-1992:3.]
[AACR2R ČESKY-1994:632 (žl.)]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001335.htm ]