NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poznámka
knihopisná poznámka (zast.), bibliografická poznámka (zast.)
Oblast údajů bibliografického popisu, která blíže charakterizuje, zpřesňuje a rozšiřuje předchozí popisné údaje, a to jak z hlediska morfologického, tak i obsahového.
[ČSN ISO 5127-3A:17]
[ISBD(M)-1993:5,49]
[AACR2R ČESKY-1994:49]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001337.htm ]