NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pramen popisu
Místo ve zpracovávaném dokumentu, které poskytuje podklady pro zjištění, výběr, formalizaci a vytvoření popisných aj. bibliografických údajů.
[ISBD(M)-1993:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001338.htm ]