NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
primární odpovědnost
primární intelektuální odpovědnost
Odpovědnost za dílo, kterou má jeho vlastní tvůrce, např. autor textu obecně, spisovatel u literárního díla, výtvarník, hudební skladatel, přihlašovatel/majitel patentového dokumentu apod. U korporativních autorů je to např. původce oficiálně dokumentárního nebo oficiálně informativního materiálu, pojmenovaná konference, u zvukových a audiovizuálních dokumentů orchestr, vokální soubor, baletní soubor, umělecká skupina apod. Je-li těchto autorů s primární odpovědností více než jeden, používá se pro tyto další autory termín "alternativní intelektuální odpovědnost", zkráceně "alternativní odpovědnost".
[ČSN ISO 690-1996:12]
[AACR2R ČESKY-1994:621 (žl.)]
[ISBD(M)-1993:24]
[UNIMARC MANUÁL-1996:700-1,701-1,710-1,711-1]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:18]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[VODIČKOVÁ-1982:147]
[HANAKOVIČ,KURUC,BÁLENT-1965:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001341.htm ]