NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akviziční záznam
prozatímní katalogizační záznam, předběžná katalogizace (nevh.), předběžný katalogizační záznam (nevh.), evidenční záznam knihovního dokumentu
Stručný katalogizační záznam, který má uživatele co nejrychleji informovat o existenci dokumentu do doby, než je nahrazen definitivním záznamem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001342.htm ]