NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předepsaný pramen popisu
Pramen popisu ve zpracovávaném dokumentu, z něhož se vybírají a dále formalizují informace pro každou jednotlivou oblast údajů v bibliografickém popisu. K předepsaným pramenům popisu patří zejména titulní stránka, dále ostatní preliminária, tiráž, popř. dokument jako celek, a to v závislosti na oblasti údajů, pro niž se potřebné informace zjišťují.
[ISBD(M)-1993:4,13]
[AACR2R ČESKY-1994:17]
[MAXWELL-1995:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001343.htm ]