NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přidružovací odkaz
1. Odkaz upozorňující uživatele lístkového jmenného katalogu, pod jakým záhlavím se ještě mohou nalézat díla téhož autora, má-li dvě bibliografické identity (např. autonym a pseudonym, individuální a kolektivní pseudonym; u korporací jde o příbuzné, asociované korporace). Obsahuje záhlaví, spojené zkratkou "v. t." (viz též) se záhlavím, na něž se odkazuje. 2. V předmětovém katalogu odkaz upozorňující na tematicky příbuzné, související, a tedy čtenáři společně užívané dokumenty. Rovněž se užívá zkratky "v.t.". - Termín "přidružovací odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "asociovaná forma jména".
[ČSN ISO 999-1998:6]
[AACR2R ČESKY-1994:539-562]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001345.htm ]