NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příjmení
Jméno osoby označující příslušnost ke konkrétní rodině. V současnosti je obvyklou součástí jména autora spolu s jeho rodným (křestním) jménem.
[AVČR-1994:610]
[Nádvorník-1969:79]
[Nádvorník-1959:66]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001346.htm ]