NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přímé datování
Uvedení data vydání (vytištění, napsání, přepsání) ve vydávaném dokumentu ve formě číselné, vyjádřené číslicemi (arabskými, římskými) nebo slovně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001347.htm ]