NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pseudonym
nepravé jméno
Každé označení, vymyšlené slovo, jméno, kterého autor ve svých dílech použije, aby zakryl své pravé jméno, aniž by zamýšlel změnit jméno natrvalo. Rozlišují se fiktonymy, grafonymy a kryptonymy.
[NÁDVORNÍK-1969:91]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:82]
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001351.htm ]