NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
původní název
originální název, název originálu
Název díla, který mu dal autor při prvním vydání v původním jazyce (na rozdíl od názvu překladu nebo změněného názvu při dalším vydání).
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001353.htm ]