NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rekatalogizace
retrospektivní katalogizace (nevh.), retrokatalogizace (nevh.)
Opětné zkatalogizování v knihovně uchovávaných dokumentů metodou de visu ("s knihou v ruce"). Nově (i retrokonverzí) vzniklé katalogizační záznamy nahrazují dříve pořízené záznamy, nevyhovující novým potřebám z hlediska požadavků na formát záznamů, provoz a služby knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[VODIČKOVÁ-1967:58]
[SAUPPE-1996:333]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001354.htm ]