NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
retrospektivní konverze
retrokonverze
Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i svazkového) katalogu do digitální podoby za pomoci informačních technologií. Výsledkem konverze je obrazová nebo strukturovaná forma záznamů. Účelem je zajištění online dostupnosti katalogu pro uživatele knihovny a využitelnost záznamů pro výměnu bibliografických dat.
[HARRODS-2000:630]
[STOKLASOVÁ-JEŘÁBKOVÁ-2000:207]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001355.htm ]