NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
romanizace
převod do latinky
Převod nelatinkových písem do latinky transliterací, transkripcí nebo kombinací obou metod podle povahy převáděného systému.
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[AACR2R ČESKY-1994:627 (žl.)]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001357.htm ]