NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozpis svazků
rozpis částí
Druhá, popř. další úroveň víceúrovňového bibliografického popisu u vícedílných dokumentů, která obsahuje údaje o jednotlivých svazcích či částech tohoto dokumentu: označení svazků nebo částí, zvláštní názvy, podnázvy, údaje o odpovědnosti, vročení jednotlivých svazků, údaje o rozsahu apod., pokud jsou tyto údaje v jednotlivých svazcích nebo částech dostupné.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:87]
[NÁDVORNÍK-1969:65-66]
[ISBD(M)-1993:55-56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001359.htm ]