NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozsah dokumentu
rozsah jednotky
Číselný údaj o objemu zpracovávaného dokumentu, často doprovázený výrazem označujícím druh anebo nosič dokumentu (např. celkový počet stránek a příloh v dokumentu, u vícesvazkového díla pak počet svazků nebo částí, u speciálních druhů dokumentů počet částí s označením nosiče).
[ISBD(M)-1993:40-44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001360.htm ]