NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řídící substantivum
substantivum regens (ciz.)
Ve starší katalogizační praxi způsob popisu anonymních dokumentů pod prvním podstatným jménem v 1. pádě, které se v záhlaví předřazuje před zbylé části názvu zpracovávaného dokumentu, např. Weltgeschichte, Allgemeine (název dokumentu: Allgemeine Weltgeschichte), nebo Časopis, Český, historický (Český časopis historický). Předpokládalo se, že toto podstatné jméno je nositelem významu v názvu dokumentu.
[VODIČKOVÁ-1982:71-73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001361.htm ]