NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sborníkový název
Název společný pro všechny jednotlivé příspěvky do sborníku zařazené.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:67]
[HARRODS-2000:163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001362.htm ]