NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sine anno
b. r., s. a. (ciz., zkr.)
Latinský výraz užívaný ve zkrácené podobě "s. a." v nakladatelských údajích bibliografického popisu namísto chybějícího vročení. Česky znamená "bez roku" (vydání).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90,92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001363.htm ]