NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sine loco
b. m., s. l. (ciz., zkr.)
Latinský výraz pro chybějící místo vydání v oblasti nakladatelských údajů bibliografického popisu, užívaný ve zkrácené podobě "s. l.", česky "bez místa" (vydání).
[ISBD(M)-1993:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001364.htm ]