NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
souběžná titulní stránka
paralelní titulní stránka
Druhá titulní stránka v publikaci, jež obsahuje shodné údaje jako vlastní titulní stránka, avšak v jiném jazyce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001369.htm ]