NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soubor autorit
seznam autorit (nevh.)
Soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem.
[VODIČKOVÁ-1999:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001371.htm ]