NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
souborná titulní stránka
Titulní stránka u vícedílného dokumentu nebo u nepravého periodika, pravidelně se opakující ve všech částech souboru, která obsahuje souborný název díla a další případné údaje, pokud jsou společné všem částem souboru, jako údaj o odpovědnosti, podnázev, pořadí a druh vydání, místo vydání a jméno nakladatele, popř. i vročení.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001372.htm ]