NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
spojovací prvek
Formální prvek analytického záznamu, zřetelně označující konec popisu části dokumentu a začátek popisu a identifikace zdrojového dokumentu. Má podobu dvojitého lomítka s oboustrannou mezerou, za nímž může ještě následovat "In".
[DOPORUČENÍ PRO POPIS ČÁSTÍ-1997:2,11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001377.htm ]