NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
společný název
Název seriálového dokumentu shodný pro všechny části skupiny souvisejících dokumentů, majících své odlišné názvy řad. Společný název označuje tento vzájemný vztah a spolu s názvem řady identifikuje daný dokument.
[HARRODS-2000:163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001379.htm ]