NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
struktura bibliografického záznamu
Označení pro složky bibliografického záznamu, který zahrnuje: bibliografický popis, jmenné selekční údaje, věcné selekční údaje, obsahovou charakteristiku (anotaci či referát), lokační, exemplářové a kódované údaje.
[VODIČKOVÁ,KINDLMANOVÁ-1971:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001381.htm ]