NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
střední jméno
Jméno obvyklé u skandinávských, anglo-amerických aj. autorů, vzniklé vsunutím jména manželky, matky za svobodna apod. mezi rodné jméno a příjmení. U nás toto jméno použil Tomáš Garrigue Masaryk.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:41]
[NÁDVORNÍK-1969:82]
[VODIČKOVÁ-1966:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001382.htm ]