NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titul
knižní titul
Publikovaný dokument, který vytváří celek pod jedním názvem bez ohledu na to, zda je vydán jako jedna nebo několik fyzických jednotek. Tento význam termínu se používá zejména pro statistické účely.Např. Jiráskovo Temno a Jiráskův F.L.Věk jsou celkem dva tituly.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:239]
[ČSN ISO 2789-1997:8]
[ČSN ISO 1086-2001:6]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:83]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001383.htm ]