NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulní list
Hlavní vstupní list v knize, obsahující základní údaje o dokumentu. Na titulní stránce se jedná obvykle o jméno personálního či korporativního autora, názvové údaje, místo a rok vydání, jméno nakladatelství (v minulosti tiskárny); na rubu titulního listu se jedná o jméno překladatele, základní údaje o originálu, z něhož bylo překládáno, jméno redaktora, popř. členů autorského kolektivu, anotaci, v zahraničních publikacích i tiráž, případně jen údaje o výrobě knihy, dále datum copyrightu, standardní číslo (např. ISBN, ISSN) atd.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:59]
[ČSN ISO 1086-2001:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001384.htm ]