NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulní stránka
titulní strana
Stránka na začátku dokumentu, obsahující zpravidla úplné názvové údaje, údaje o odpovědnosti a úplné či neúplné údaje nakladatelské, někdy údaj o pořadí a druhu vydání apod. U tištěných dokumentů představuje líc titulního listu.
[ČSN ISO 1086-2001:6]
[ISBD(M)-1993:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001385.htm ]