NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
transkripce
běžný přepis
Postup spočívající v nahrazení znaků určitého jazyka - bez ohledu na původní systém písma - fonetickým systémem písma nebo znaků převodního jazyka; např. transkripce z azbuky do latinky, fonetický přepis angličtiny pro Čechy. Totéž písmeno lze přepisovat různě podle toho, kterou hlásku ve výslovnosti označuje.
[ČSN ISO 5127-3A:8]
[ČSN 01 0185-1975:1]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001386.htm ]