NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
transliterace
Převedení písmen a znaků určitého čistě abecedního systému písma na odpovídající písmena a znaky jiného systému písma bez přihlédnutí k fonetické hodnotě jednotlivých písmen. Přitom se písmena jedné abecedy přepisují jednotně týmiž písmeny jiné abecedy podle stanovených pravidel, takže je možný zpětný převod do původní abecedy, tzv. retransliterace.
[ČSN 01 0185-1975:1]
[ČSN ISO 5127-3A:8]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001387.htm ]