NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
údaj o doprovodném materiálu
Jeden z údajů fyzického popisu zahrnující rozmanité přílohy, manuály apod., které jsou vydány zároveň s daným dokumentem a jsou určeny ke společnému používání s ním (např. disketa přiložená ke knižní publikaci, manuál přiložený k CD-ROMu apod.).
[ISBD(M)-1993:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001388.htm ]