NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
údaje o edici
označení edice
Oblast popisných údajů zahrnující informace, které identifikují edici (popř. subedici); obsahuje kromě hlavního, popř. souběžného názvu edice (subedice) též číslování edice (subedice) a ISSN edice (subedice), popř. další názvovou informaci a údaj o odpovědnosti, vztahující se k edici (subedici).
[ISBD(M)-1993:5,45]
[MAXWELL-1995:78-79]
[ČSN ISO 5127-3A:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001389.htm ]