NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
údaje o odpovědnosti
údaje o původcích (zast.), autorské údaje (zast.), původcovské údaje (zast.)
Údaje o názvu a odpovědnosti zahrnující informace o všech osobách a/nebo korporacích, odpovědných zcela nebo zčásti za vytvoření intelektuálního či uměleckého obsahu zpracovávaného dokumentu, popř. za jeho realizaci, a o jejich autorské roli.
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ISBD(M)-1993:5]
[AACR2R ČESKY-1994:24]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001390.htm ]