NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
údaje o rozsahu
kolace (katalogizace) (zast.)
Jeden z údajů fyzického popisu zahrnující číselný údaj o objemu zpracovávaného dokumentu a k němu připojený specifický výraz označující druh/nosič dokumentu (např. 2 mapy; 1 CD-ROM; u knih pouze např. 150 s. nebo 3 sv.).
[ISBD(M)-1993:40]
[ČSN ISO 5127-3A:15]
[AACR2R ČESKY-1994:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001391.htm ]