NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
údaje o vydání
Oblast údajů, obsahující označení vydání, popř. souběžné označení vydání, údaje o odpovědnosti vztahující se k danému vydání, doplňkové označení vydání a k němu se vztahující případný údaj o odpovědnosti, pokud tyto údaje jsou ve zpracovávaném dokumentu k dispozici.
[ISBD(M)-1993:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001392.htm ]