NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
unifikovaný název
standardizovaný název (nevh.), individuální unifikovaný název, skupinový unifikovaný název
Název obsahující nejznámější, konvenční, často až standardizovanou podobu názvu zpracovávaného dokumentu. U monografií.usnadňuje přístup k záznamům jednoho díla, publikovaného pod různými názvy (variantní názvy, název originálu a překladu apod.) a v různých jazycích. Jde např. o klasická anonymní díla, posvátné dokumenty, zákony a smlouvy, hudebniny apod. Kromě tohoto individuálního unifikovaného názvu, který se týká i dokumentů popisovaných pod autorem, např. Shakespeare, William [Hamlet], se užívá také skupinový unifikovaný název, např. Shakespeare, William [Sebraná díla]. U seriálových dokumentů (včetně edice), u nichž se vyskytují neindividuální (shodné) názvy, unifikovaný název umožňuje jejich rozlišení tím, že se za individuální název připojí do kulatých závorek název vydávající korporace, např. Informace (Knihovna Akademie věd České republiky) nebo jiné rozlišující údaje.
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[MORTIMER-2000:172]
[AACR2R ČESKY-1994:481-538]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:60-64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001394.htm ]