NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vedlejší záhlaví
Ve výměnných formátech, např. MARC 21, samostatné pole pro uvedení jména personálního nebo korporativního autora, který je v informačním prameni uveden jako další autor díla, vyjádření nebo provedení.
[AACR2R ČESKY-1994:633,354]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:41,50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001396.htm ]